DIAGNOSTIKA

OSOBNÍ | DODÁVKY

Technickým vývojem motorových vozidel roste i počet instalovaných elektronických zařízení, která nám napomáhají k lepšímu a komfortnějšímu způsobu užívání automobilů. Tím zároveň stoupá i počet řídících jednotek, které mají za úkol během provozu poskytovat potřebné údaje k jednotlivým zařízením a zároveň monitorovat jejich činnost a sbírat informace. Moderní diagnostikou se prověřují stovky operací, podle kterých se identifikují závady, sestavuje servisní plán, pracovní úkony a předběžný rozpočet na opravu. Tímto způsobem se dosahuje obrovské úspory času a peněz při vyhledání závad.

Kdy se používá diagnostika

Převážně tehdy, když máte pocit, že něco nefunguje, nebo se vám displeji zobrazí výstražná nebo upozorňující kontrolka nějaké závady. Dále pak po každé opravě, kdy se vymažou chybové takzvané hlášky a nastaví se další servisní interval. Diagnostika ale neslouží jen k vyhledání závad ve chvíli, kdy něco již není v pořádku, ale k pravidelné kontrole stavu vozidla! Proto doporučujeme kontrolu diagnostikou provést alespoň jednou ročně pro zjištění skutečného stavu automobilu.

CO SE TESTUJE A NASTAVUJE

  • čtení chyb a jejich mazání
  • čtení bloku hodnot (parametry) 
  • testování akčních členů 
  • konfigurace řídících jednotek (ECU) 
  • nastavení varovné kontrolky servisních intervalů
  • programování klíčů 
  • konfiguraci vstřikovačů 
  • konfiguraci airbag 
  • mnohé další .. 

Diagnostický test

Provedení diagnostiky vozidla není časově nijak náročná činnost, takže se provádí na počkání. Klient od nás obdrží po provedené kontrole protokol o stavu vozidla a zároveň vysvětlující informace od servisního technika, zdali je nutná nějaká oprava a jak časově i finančně by byla náročná. 

Pro zjištění skutečného stavu vašeho vozidla doporučujeme využít jeden z našich cenově zvýhodněných programů technických prohlídek, kde nejen provedené diagnostický test, ale fyzicky zkontrolujeme veškeré důležité části vozidla včetně podvozku na zvedacím zařízení.

Provádíme technické prohlídky pro zjištění skutečného stavu vozidla

Základní prohlídka vozidla včetně diagnostiky za 550 Kč

DOPORUČUJEME DALŠÍ SLUŽBY

Po registraci Vám bude připsán počáteční kredit 300 Kč!

Registrovaný klient získá u nás při každém nákupu určitý finanční bonus pro vytvoření si kreditní hodnoty na plánované či neplánované budoucí výdaje spojené s opravou vozidla, popřípadě s nákupem výbavy, nebo získání zvýhodněných nabídek.

Bezplatná výměna autoskel z pojištění

V případě nemožnosti provedení rychlé opravy formou scelení nabízíme výměnu autoskla jak z pojištění, tak i běžným způsobem, kdy přihlížíme k okolnostem dané situace klienta a najdeme nejvhodnější způsob.