DIAGNOSTIKA

OSOBNÍ | DODÁVKY

Vývoj motorových vozidel a zvyšující se integrace elektroniky do jejich systémů přinesly značně pokročilé možnosti diagnostiky a údržby. Díky pokročilé elektronice lze nyní vozidla vybavit širokou škálou pomocných systémů, které zvyšují bezpečnost, komfort a efektivitu provozu. Tyto systémy jsou řízeny prostřednictvím množství elektronických řídících jednotek (ECU – Electronic Control Units), které neustále komunikují mezi sebou, shromažďují data o provozních podmínkách vozidla a jeho systémů, a umožňují tak jejich optimální fungování.

Moderní diagnostické nástroje a software umožňují technikům rychle a přesně identifikovat problémy s vozidlem. Tyto nástroje se připojují přímo k diagnostickému portu vozidla (obvykle OBD-II port) a mohou číst data poskytovaná různými ECU. Tato data zahrnují informace o chybových kódech, provozních parametrech motoru, vstřikování paliva, brzdovém systému, elektronickém stabilizačním programu (ESP), systémech asistence řidiče a mnoha dalších.

Použitím těchto diagnostických nástrojů lze efektivně identifikovat závady a stanovit příčiny problémů bez potřeby demontáže jednotlivých komponent vozidla. To vede nejen k úspoře času při diagnostice a opravách, ale také k výrazným úsporám nákladů, neboť lze přesněji určit, které díly potřebují opravu nebo výměnu, a zamezit tak zbytečným výdajům. 

Další výhodou moderní diagnostiky je možnost preventivní údržby, kdy lze na základě shromážděných dat a provozní historie vozidla předpovídat potenciální problémy a řešit je dříve, než dojde k jejich eskalaci. To může značně prodloužit životnost vozidla a zlepšit jeho celkovou spolehlivost. 

Souhrnně lze říci, že technický vývoj a pokrok v oblasti elektronických systémů v automobilovém průmyslu značně zlepšily možnosti diagnostiky a údržby vozidel, což přináší výhody jak pro vlastníky vozidel, tak pro servisní techniky.

CO SE TESTUJE A NASTAVUJE

Moderní diagnostické nástroje a software používané v automobilovém průmyslu nabízí širokou škálu funkcí, které umožňují komplexní analýzu a údržbu vozidel. Tyto funkce zahrnují:

  • Čtení chyb a jejich mazání: Diagnostické nástroje umožňují identifikovat chybové kódy generované řídícími jednotkami vozidla, což signalizuje specifické problémy nebo poruchy. Tyto chyby lze po diagnostice a nápravě příčin mazat, což je zásadní pro resetování systému vozidla do normálního stavu. 
  • Čtení bloku hodnot (parametry): Tato funkce umožňuje získat podrobné informace o aktuálním stavu a výkonu vozidla, včetně teploty motoru, tlaku paliva, otáček motoru, a mnoho dalších provozních parametrů. 
  • Testování akčních členů: Diagnostické nástroje mohou aktivovat a testovat různé komponenty vozidla (jako jsou čerpadla, ventily, motory ovládající okna a další) pro ověření jejich správné funkce. 
  • Konfigurace řídících jednotek (ECU): Technici mohou pomocí diagnostických nástrojů upravit konfiguraci ECU, což umožňuje změny v nastavení vozidla, optimalizaci výkonu nebo přizpůsobení chování vozidla specifickým potřebám. 
  • Nastavení varovné kontrolky servisních intervalů: Po provedení údržby nebo servisu vozidla lze resetovat indikátor servisních intervalů, což je důležité pro správné plánování pravidelné údržby. 
  • Programování klíčů: Nové nebo náhradní klíče lze programovat pro konkrétní vozidlo, což zahrnuje synchronizaci klíče s imobilizérem vozidla pro zajištění bezpečnosti. 
  • Konfigurace vstřikovačů: Pro zajištění optimálního spalování a výkonu motoru je možné provést kalibraci vstřikovačů paliva. 
  • Konfigurace airbag: Diagnostické nástroje umožňují kontrolu a konfiguraci systému airbagů, včetně resetování po aktivaci nebo při změnách v systému.

Provádíme technické prohlídky pro zjištění skutečného stavu vozidla

Základní prohlídka vozidla včetně diagnostiky za 550 Kč

DOPORUČUJEME DALŠÍ SLUŽBY

Po registraci Vám bude připsán počáteční kredit 300 Kč!

Registrovaný klient získá u nás při každém nákupu určitý finanční bonus pro vytvoření si kreditní hodnoty na plánované či neplánované budoucí výdaje spojené s opravou vozidla, popřípadě s nákupem výbavy, nebo získání zvýhodněných nabídek.

Bezplatná výměna autoskel z pojištění

V případě nemožnosti provedení rychlé opravy formou scelení nabízíme výměnu autoskla jak z pojištění, tak i běžným způsobem, kdy přihlížíme k okolnostem dané situace klienta a najdeme nejvhodnější způsob.