K A L I B R A C E

ASISTENČNÍCH SYSTÉMŮ

ADAS - asistenční systém pro řidiče

ADAS neboli Advanced Driver Assistance Systems je inteligentní asistenční systém řidiče, který zajišťuje bezpečnost při jízdě a slouží k tomu, aby se předcházelo nehodám. ADAS se postupně stává neodmyslitelnou součásti automobilů, který přináší vyšší bezpečnost a lepší pohodu při jízdě v dnešním silně motorizovaném světě. Čím dál tím více inteligentních systémů v automobilu nás chrání před případnou nehodnou a zároveň napomáhají k lepší schopnosti mít řízení pod kontrolou Z hlediska konstrukce i bezpečnosti vozidel se čelní skla stala velmi důležitým prvkem, protože prosklená plocha nabízí výrobcům velice vhodné umístění kamer a snímačů, které slouží k ovládání inteligentních systémů podpory řidiče. Patří sem například technologie nouzového brzdění, rozpoznávání dopravních značek, inteligentní tempomat, kontrola tepla, akustiky a prvky systému pro snímání světla a deště.

kalibraci hradí pojišťovny

JAK POSTUPOVAT PŘED VÝMĚNOU ČELNÍHO SKLA

Vzhledem ke stále vzrůstajícímu počtu vyspělých systémů podpory řidiče umístěných na čelním skle narůstá i pravděpodobnost citelného počtu vadných oprav čelních skel. Důvodem je nekvalitně provedená oprava, případně neprovedená či nepřesná kalibrace kamer na skle. Do oprav a výměn se přímo na cestách pouštějí také pojízdní opraváři čelních skel, kteří určitě nebudou mít sebou kalibrační zařízení. Doporučujeme tedy motoristům, kteří mají vozidla vybavená ADAS systémem, aby nepodceňovali výměnu čelního skla a obraceli se raději na servisy s potřebným vybavením na re-kalibraci.

Kalibrace kamer provádíme na nejnovějším zařízením TEXA RCCS 3, které již nepoužívá kalibrační vyměnitelné desky (terče), ale softwarové šablony, které se zobrazují na 75” monitoru s rozlišením 4K. Tímto moderním způsobem jsme flexibilní a nejsme limitování v počtu pořízených kalibračních desek na jednotlivé značky a typy vozidel, ale vše se již řeší online aktualizaci diagnostického programu.

POSTUP KALIBRACE

Veškeré systémy včetně těch ve vozidel vyžadují pro správnou funkčnost údržbu či opravu. Asistenční systémy v automobilech nejsou žádnou výjimkou a provádí se u nich takzvaná re-kalibrace, především v případě opravy, která by mohla mít vliv na funkčnost asistenčních prvků, nebo při koupi vozidla z druhé ruky, kdy není známá historie. Výrobci vozidel vyžadují rekalibraci těchto systémů ADAS v případě výměny čelního skla. V závislosti na senzoru a systému se provádí statická nebo dynamická kalibrace, ale může také existovat kombinace obojí. 

Statická kalibrace

Vozidlo je umístěno před kalibrační zařízení, které se propojí s diagnostikou a kalibrační jednotkou. Následně se jednotka zafixuje do přesně výrobcem požadované polohy vůči vozidlu pomoci několika laserových měřidel a diagnostického programu. Je-li vozidlo ve správně nastavené poloze, je možné přistoupit k samotné kalibraci, kdy se prostřednictví diagnostiky na monitoru zobrazí kalibrační terč “beruška” a spustí se proces. Po skončení je vyobrazen výslede, zdali kalibrace proběhla správně. Pokud je výsledek pozitivní, vygeneruje se protokol o úspěšně provedené kalibraci, který od nás obdržíte, potažmo je odeslán v případě pojistné události na pojišťovnu.

Dynamická kalibrace

Některé vozy jsou vybavené samo-kalibračním procesem, který se spustí zkušební jízdou, kterou může učinit po opravě vozidla, potažmo výměně čelního skla, jak majitel vozidla, nebo servis Během takzvané kalibrace za jízdy se od řidiče nepožaduje žádná součinnost a proces je polně automaticky. Jen v některých případech je nutné provést kalibraci jízdou pomoci autodiagnostiky, kterou musí provést servis. Aby kalibrace dopadla dobře, musí být jízda obvykle provedena určitou rychlostí na rovné silnici kde jsou dostatečně viditelné pruhy. Tento způsob kalibrace se používá u jednodušších asistenčních systémů, které především informuji řidiče a nezasují do řízení, tedy nejsou vzájemně propojené s dalšími členy zajišťující bezpečnost.

Odborná výměna čelního skla

Aby test kalibrace kamery na čelním skle dopadl úspěšně, je nutné provést výměnu skla podle normy výrobce. Prvním faktorem úspěchu je samotné sklo, které musí splňovat přísné normy, aby veškeré asistenční prvky na skle fungovaly správně dle nastavení od výrobce. Druhým a neméně důležitým faktorem je pak samotná výměna skla, která musí být provedená nejen odborně vyškoleným mechanikem, ale za použití kvalitního materiálu (lepidlo, primer atd.) a v optimálních dílenských podmínkách. Pokud test neproběhne úspěšně, nastávají komplikace se zjištěním příčiny, která převážně vede k výměně skla za jiné a tím k prodloužení termínu opravy vozidla, což je nežádoucí jak pro nás, tak i pro klienta.

Funkce ADAS systému

Základní výčet funkcí asistenčních prvků, kterou jsou již běžnou výbavou vozidel vyšší a pomalu i střední střídy. Zanedlouho to bude povinná výbava všech vozidel prodávaných v EU.

  • udržuje vozidla v jízdním pruhu 
  • detekuje dopravní značky 
  • varuje před minimální bezpečnou vzdáleností 
  • adaptivní svícení, senzor deště/slunce 
  • aktivuje nouzové brzdění v případě krizové situace 
  • umožnuje funkci adaptivního tempomatu

S příchodem autonomního řízení automobilů budou přibývat i asistenční systémy, u kterých bude nutná bezchybná funkčnost, takže budou podléhat pravidelné kontrole.

Běžná výměna autoskla v případě lepení je 2-3 hodiny, do těsnící gumy (starší osobní vozidla a dodávky) do 30 minut.

Expresní výměna autoskel do hodiny!

DALŠÍ NABÍZENÉ SLUŽBY

Rychlé opravy během dne

Jsme servis, který opravu vašeho vozidla neodkládá na později, až bude mít čas, ale vynasnaží se vše provést v jeden den, popřípadě v co nejkratší možném termínu. V případě delší opravy máme pro vás náhradní vozidlo. 

Zapůjčení náhradního vozidla bez účtování spotřeby PHM.

Našim klientům nabízíme po dobu opravy k zapůjčení náhradní vozidlo, kde v ceně je i spotřeba PHM, takže služba je poskytovaná zcela zdarma. Máme pro klienty připravená vozidla značky Škoda Fabia 3, která jsou u klientů v oblibě pro jednoduché a lehce naučitelné ovládání.