K A L I B R A C E

ASISTENČNÍCH SYSTÉMŮ

ADAS - asistenční systém pro řidiče

ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) neboli Systémy pokročilé asistence řidiče jsou inteligentní systémy, které slouží k zajištění bezpečnosti při jízdě a předcházení nehodám. Postupně se stávají neodmyslitelnou součástí automobilů a přinášejí vyšší bezpečnost a pohodlí při jízdě v dnešním silně motorizovaném světě. ADAS využívá různé inteligentní systémy ve vozidlech, které nám pomáhají při kontrole vozidla a snižování rizika nehody. 

 V rámci ADAS hraje čelní sklo vozidla důležitou roli, protože poskytuje vhodné umístění pro kamery a snímače, které slouží k ovládání inteligentních systémů podpory řidiče. Mezi tyto systémy patří například nouzové brzdění, rozpoznávání dopravních značek, adaptivní tempomat, systémy pro kontrolu teploty, akustiky, a také senzory pro snímání světla a deště. 

 Díky těmto pokročilým technologiím vozidla vybavená ADAS poskytují řidičům dodatečnou pomoc a podporu a přispívají tak ke zvýšení bezpečnosti na silnicích. 

kalibraci hradí pojišťovny

JAK POSTUPOVAT PŘED VÝMĚNOU ČELNÍHO SKLA

Je pravda, že s rostoucím počtem vyspělých systémů podpory řidiče umístěných na čelním skle se zvyšuje pravděpodobnost vadných oprav čelních skel. To může být způsobeno nedostatečně provedenou opravou nebo nepřesnou kalibrací kamer na skle. Existují také pojízdní opraváři čelních skel, kteří nemusí disponovat kalibračním zařízením.

V případě vozidel vybavených ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) systémem je proto důležité nepodceňovat výměnu čelního skla a obrátit se na servisy, které mají potřebné vybavení pro re-kalibraci těchto systémů. Správná oprava či výměna čelního skla a následná přesná kalibrace jsou klíčové pro zajištění správné funkce a spolehlivosti ADAS systému ve vozidle. Pouze tak je možné udržet bezpečnost na silnicích pro všechny účastníky provozu.

Provádíme kalibraci kamer pomocí nejnovějšího zařízení TEXA RCCS 3, které už nepotřebuje vyměnitelné kalibrační desky (terče). Místo toho využívá softwarové šablony, které se zobrazují na 75″ monitoru s rozlišením 4K. Tento moderní způsob nám poskytuje flexibilitu a neomezuje nás počet pořízených kalibračních desek pro jednotlivé značky a typy vozidel. Vše je řešeno přes online aktualizace diagnostického programu. Prosím, pokud máte další otázky, neváhejte se zeptat!

POSTUP KALIBRACE

Správná údržba a opravy jsou pro správnou funkčnost všech systémů, včetně těch v automobilech, nezbytné. Asistenční systémy v autech nejsou výjimkou a vyžadují také tzv. re-kalibraci, zejména po opravách, které by mohly ovlivnit funkčnost těchto asistenčních prvků. Stejně tak se re-kalibrace doporučuje při koupi vozidla z druhé ruky, kdy není známa celá historie vozidla.

Výrobci vozidel vyžadují re-kalibraci systémů ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) po výměně čelního skla. Samotný proces kalibrace se liší v závislosti na konkrétním senzoru a systému. Může se jednat o statickou kalibraci, při které je vozidlo zaparkováno na speciálním místě, nebo dynamickou kalibraci, kdy je vozidlo aktivně řízeno po určité trase. V některých případech se může provádět kombinace obou typů kalibrace.

Je důležité dodržovat pokyny výrobce a mít kalibraci prováděnou odborným technikem, který má přístup k potřebnému vybavení a znalosti pro správné provedení. To zajistí, že asistenční systémy budou fungovat správně a přispějí k bezpečnosti a spolehlivosti vozu.

Statická kalibrace

Pro kalibraci je vozidlo nejprve umístěno před speciální kalibrační zařízení. Toto zařízení je následně propojeno s diagnostickým systémem a kalibrační jednotkou vozu. S použitím laserových měřidel a diagnostického softwaru je jednotka pečlivě umístěna do přesné polohy vůči vozidlu, jak vyžaduje výrobce.

Jakmile je vozidlo správně nastaveno, můžeme přejít k samotné kalibraci. Na monitoru se objeví kalibrační obrazec, často nazývaný „beruška“, a spustí se kalibrační proces. Po jeho dokončení je zobrazen výsledek, který nám říká, zda byla kalibrace úspěšná. V případě pozitivního výsledku vygenerujeme protokol o úspěšné kalibraci, který vám předáme a v případě potřeby zašleme i vaší pojišťovně.

Dynamická kalibrace

Některé automobily jsou vybaveny systémem, který umožňuje automatickou kalibraci pomocí zkušební jízdy. Tento samo-kalibrační proces může být aktivován po opravě nebo výměně čelního skla, a to buď majitelem vozidla nebo odborným servisem. Během této kalibrace za jízdy od řidiče nevyžadujeme žádnou aktivní účast; proces probíhá plně automaticky. 

 V některých případech je však pro správnou kalibraci nezbytné provést jízdu s použitím autodiagnostického systému. Pro úspěšné dokončení kalibrace je nutné, aby byla jízda provedena s určitou rychlostí na přímé a rovné silnici, kde jsou jasně viditelné pruhy. Tento metoda se typicky využívá u jednodušších asistenčních systémů, které slouží především k informování řidiče a nezasahující přímo do řízení vozidla, a tudíž nevyžadují složité vzájemné propojení s ostatními bezpečnostními systémy. 

Odborná výměna čelního skla

Úspěšný test kalibrace kamery na čelním skle vozidla vyžaduje, aby výměna skla byla provedena přesně dle specifikací výrobce. Klíčem k úspěchu je použití skla, které splňuje všechny normy a standardy výrobce, zajišťující správnou funkčnost asistenčních systémů vozidla. 

 Druhým, stejně důležitým faktorem, je samotný proces výměny skla. Tento musí být prováděn odborně vyškolenými techniky, s použitím kvalitního montážního materiálu (například lepidla a primeru) a v podmínkách, které splňují všechny požadavky pro optimální instalaci. 

V případě, že test kalibrace neproběhne úspěšně, může dojít k potřebě další výměny skla, což vede k zbytečnému prodloužení doby opravy. Tato situace je nežádoucí jak pro nás, tak pro klienta, což zdůrazňuje význam správného postupu již při prvním pokusu o instalaci. 

Funkce ADAS systému

S rozvojem technologií autonomního řízení se očekává příchod dalších pokročilých asistenčních systémů. Tyto systémy budou vyžadovat pravidelné kontroly, aby byla zaručena jejich bezchybná funkčnost, což je klíčové pro bezpečnost na silnicích. 

Moderní vozidla, ať už ve vyšší nebo stále častěji i ve střední třídě, jsou vybavena řadou asistenčních prvků, které zvyšují bezpečnost a komfort jízdy. Tyto systémy se postupně stávají nejen běžnou výbavou, ale v blízké budoucnosti budou povinné pro všechna nová vozidla prodávaná v EU. Mezi základní funkce patří:   

 

Udržování vozidla v jízdním pruhu: Pomáhá řidiči udržet vozidlo ve svém jízdním pruhu, čímž přispívá k bezpečnosti jízdy. 

Detekce dopravních značek: Automaticky rozpoznává a upozorňuje na dopravní značky, jako jsou rychlostní limity a zakázané vjezdy. 

Varování před minimální bezpečnou vzdáleností: Upozorňuje řidiče, pokud je vozidlo příliš blízko jinému vozidlu na silnici. 

Adaptivní svícení a senzory pro dešťové/slunečné počasí: Automaticky přizpůsobuje osvětlení a aktivuje stěrače podle aktuálních povětrnostních podmínek.

Aktivace nouzového brzdění v krizové situaci: V případě detekce potenciální kolize vozidlo samo aktivuje brzdy, aby zabránilo nebo zmírnilo následky nehody. 

Adaptivní tempomat: Umožňuje vozidlu automaticky udržovat nastavenou rychlost a bezpečnou vzdálenost od vozidel jedoucích vpředu. 

Běžná výměna autoskla v případě lepení je 2-3 hodiny, do těsnící gumy (starší osobní vozidla a dodávky) do 30 minut.

Expresní výměna autoskel do hodiny!

DALŠÍ NABÍZENÉ SLUŽBY

Rychlé opravy během dne

Jsme servis, který opravu vašeho vozidla neodkládá na později, až bude mít čas, ale vynasnaží se vše provést v jeden den, popřípadě v co nejkratší možném termínu. V případě delší opravy máme pro vás náhradní vozidlo. 

Zapůjčení náhradního vozidla bez účtování spotřeby PHM.

Našim klientům nabízíme po dobu opravy k zapůjčení náhradní vozidlo, kde v ceně je i spotřeba PHM, takže služba je poskytovaná zcela zdarma. Máme pro klienty připravená vozidla značky Škoda Fabia 3, která jsou u klientů v oblibě pro jednoduché a lehce naučitelné ovládání.