TECHNICKÉ PROHLÍDKY & STK

OSOBNÍ | DODÁVKY

V dnešní době, kdy automobily nejsou jen prostředkem dopravy, ale stávají se součástí našich životů, je důležité věnovat pozornost jejich pravidelné údržbě a kontrole. Technické prohlídky hrají klíčovou roli v zajištění bezpečnosti, spolehlivosti a efektivity vozidel. Tyto prohlídky nám umožňují zjistit skutečný stav vozidla, identifikovat potenciální závady a předejít nákladným opravám.

Prevence před nákladnými opravami
Pravidelné technické prohlídky poskytují důležitý přehled o kondici vozidla. Včasné odhalení a řešení malých problémů může zabránit větším a finančně náročnějším závadám v budoucnosti. Pro vlastníky vozidel to představuje úsporu nejen peněz, ale i času, který by jinak museli strávit v servise.

Zjištění stavu před technickou kontrolou
Technická kontrola (STK) je povinná a periodicky se opakuje, aby se ověřila způsobilost vozidla pro provoz na pozemních komunikacích. Nicméně STK není zaměřena na detailní diagnostiku vozidla. Pravidelné technické prohlídky mohou odhalit problémy, které by mohly být při STK přehlédnuty, a zajistí, že vozidlo projde kontrolou bez obtíží.

Proč si nechat zkontrolovat vozidlo?

Doporučujeme podstoupit kontrolu vozidla každoročně, zejména pro ty, kdo za rok ujedou více než 10 tisíc kilometrů. Bez pravidelné kontroly během tohoto období se zvyšuje riziko, že vozidlo bude potřebovat opravy nebo údržbu, případně se mohou blížit termíny důležitých servisních zásahů. Nabízíme dva typy technických prohlídek: základní, která zahrnuje diagnostické testy a kontrolu kapalin, a kompletní, jež přidává na základní prohlídku další služby a provádí se na zdvihacím zařízení. Pro důkladné vyhodnocení stavu vašeho vozidla je kompletní prohlídka ideální volbou.

Základní technická prohlídka

Zjednodušená kontrola stavu vozidla
550 cena s DPH 21%
 • Diagnostika vozidla
 • Měření kvality a stavu motorového oleje
 • Měření kvality a stavu brzdové kapaliny
 • Měření kvality a stavu chladící kapaliny
 • Test autobaterie diagnostikou
 • Test klimatizace
 • Kontrola pneumatik včetně tlaku
 • Kontrola osvětlení vnější a vnitřní
60 minut

Kompletní technická prohlídka

Důkladná kontrola stavu vozidla
990 cena s DPH 21%
 • ZÁKLADNÍ PROHLÍDKA a navíc ...
 • Kontrola brzdového systému (zvedák)
 • Stav tlumičů a pružin (zvedák)
 • Kontrola výfukové soustavy (zvedák)
 • Stav mechanických částí (zvedák)
 • Kontrola úniku kapalin (zvedák)
90 minut

STK - stanice technické kontroly

STK, neboli stanice technické kontroly, představuje základní prvek v systému udržování bezpečnosti a technické spolehlivosti motorových vozidel na silnicích. Jako povinný proces pro všechna silniční vozidla evidovaná v České republice, s výjimkou vozidel kategorie R, je technická kontrola nezbytná pro zajištění toho, aby vozidla splňovala normy a požadavky stanovené českým zákonem.

Během návštěvy STK je nutné mít s sebou velký technický průkaz vozidla, který slouží jako základní dokument pro provedení technické kontroly. Kontrola zahrnuje širokou škálu testů a inspekcí zaměřených na ověření technického stavu vozidla, včetně jeho bezpečnostních funkcí, stavu karoserie, podvozku, brzdového systému a mnoho dalšího.

Kromě samotné technické prohlídky silničních vozidel, stanice technické kontroly nabízejí i další služby jako měření emisí, což je důležitý aspekt pro ochranu životního prostředí, doplnění emisních údajů do dokladů vozidla a ověřování tachografů používaných v komerčních vozidlech pro sledování doby jízdy a odpočinku řidičů.

Povinnost pravidelného podstupování technické kontroly je klíčová pro všechny motoristy, aby zajistili, že jejich vozidlo je bezpečné nejen pro ně samotné, ale i pro ostatní účastníky silničního provozu. Tímto procesem se nejen předchází možným nehodám způsobeným technickou závadou, ale také se podporuje celková bezpečnost a plynulost provozu na silnicích.

Nabízíme komplexní služby přípravy vozidel na STK, abyste se vyhnuli zbytečnému čekání a riziku neúspěchu při technické kontrole. Naše služba zahrnuje důkladnou předkontrolu vozidla, při které identifikujeme a vyřešíme potenciální závady, jež by mohly vést k nesplnění podmínek STK. Tímto způsobem zajistíme, že vaše vozidlo projde technickou kontrolou hladce a bez komplikací.

Pokud preferujete kompletně bezstarostnou variantu, můžeme za vás celý proces STK zcela zabezpečit – od přípravy vozidla, přes samotné provedení technické kontroly, až po předání všech potřebných dokumentů. Tato služba je ideální pro ty, kteří si chtějí ušetřit čas i potenciální starosti spojené s technickou kontrolou.

Pro klienty, kteří se rozhodnou pro variantu bez předchozí přípravy, upozorňujeme, že při samotné kontrole STK mohou být odhaleny závady, které bude nutné před opakovaným testem odstranit. Vzhledem k tomu, že každá kontrola na STK je zpoplatněná, může neúspěch znamenat nejen ztrátu času, ale také zbytečné finanční náklady na opakované kontroly.

Zajištění STK a Emise

Platnost technické kontroly (STK) vozidla je klíčovým faktorem pro zajištění jeho legálního provozu na silnicích. Pro nová osobní vozidla je první technická prohlídka nutná po čtyřech letech od první registrace, poté se prohlídka vyžaduje každé dva roky. Je důležité si uvědomit, že platnost STK je přesně do data uvedeného v technickém průkazu a neplatí pravidlo, že by platnost byla do konce daného měsíce.

Tento nesprávný předpoklad může vést k nechtěným komplikacím, včetně možných pokut za provoz vozidla bez platné technické kontroly. Proto je vysoce doporučeno pravidelně kontrolovat datum platnosti STK a včas plánovat její obnovení. Případné opravy nebo úpravy vozidla, které mohou být potřebné pro úspěšné absolvování kontroly, mohou vyžadovat dodatečný čas.

 

Naše spolupráce s řadou stanic technické kontroly nám umožňuje nabídnout rychlé a efektivní řešení pro naše klienty, snažíme se zajistit, aby byla poptávka po technických prohlídkách uspokojena v co nejkratším možném čase. Tím zákazníkům ulehčujeme proces obnovení STK a pomáháme jim vyhnout se potenciálním problémům spojeným s prošlou platností technické kontroly. Doporučujeme všem majitelům vozidel, aby neodkládali technickou prohlídku na poslední chvíli a věnovali náležitou pozornost údržbě svého vozidla, aby prošlo technickou kontrolou bez problémů.

Příprava a test vozidla na STK

Doporučujeme provést
600 cena s DPH 21%
 • Kontrola brzd
 • Kontrola tlumičů a pružin
 • Kontrola úniku oleje
 • Kontrola výfuka
 • Kontrola pneumatik včetně tlaku
 • Kontrola osvětlení vnější a vnitřní
60 minut

Prohlídka na STK se zajištěním

Poplatky technické stanice a zajištění
3.300 cena s DPH 21%
 • Zajištění v jeden den
 • Bezproblémové přistavení vozidla u nás
 • Vyzvednutí dle požadavku klienta
 • Standardní poplatky STK
 • Poplatek za zajištění
 • Výhodná nabídka oprav v případě závad
1 den

DOPORUČUJEME DALŠÍ SLUŽBY

Po registraci Vám bude připsán počáteční kredit 300 Kč!

Registrovaný klient získá u nás při každém nákupu určitý finanční bonus pro vytvoření si kreditní hodnoty na plánované či neplánované budoucí výdaje spojené s opravou vozidla, popřípadě s nákupem výbavy, nebo získání zvýhodněných nabídek.

Bezplatná výměna autoskel z pojištění

V případě nemožnosti provedení rychlé opravy formou scelení nabízíme výměnu autoskla jak z pojištění, tak i běžným způsobem, kdy přihlížíme k okolnostem dané situace klienta a najdeme nejvhodnější způsob.