TECHNICKÉ PROHLÍDKY & STK

OSOBNÍ | DODÁVKY

Provádíme technické prohlídky pro zjištění skutečného stavu vozidla, aby se předešlo případným závadám, zjistil se stav před technickou kontrolou, nebo v jaké kondici je vaše vozidlo, popřípadě nově pořízené zánovní, kde není jasná historie. Na základě prohlídky je pak možné, budou-li zjištěné nějaké závady, nechat si vypracovat  cenový navrhnout na opravu. Pravidelnou kontrolou předejdete případným závadám, které vždy budou finančně náročnější, než si investice do pravidelných prohlídek a vyhnete se nečekaným událostem. Povinné STK neslouží ke zjišťování závad, ale ke kontrole způsobilosti vozidla na pozemních komunikacích. 

Proč si nechat zkontrolovat vozidlo?

Nechat si provést kontrolu vozidla doporučujeme pravidelně každý rok, především to platí pro motoristy, kteří během roku najezdili více jak 10 tisíc km. Pokud během daného období neproběhla žádná kontrola, je dosti pravděpodobné, že vozidlo bude vykazovat potřebu oprav či údržby, nebo se již projeví blížící se termíny. U nás si můžete vybrat ze dvou technických prohlídek, tedy základní zaměřenou na otestování vozidla diagnostikou a kontrolu stavu kapalin, nebo kompletní složenou ze základní a doplňkových služeb prováděných na zdvihacím zařízení. Pro zjištění skutečného stavu vozidla doporučujeme kompletní. 

Základní technická prohlídka

Zjednodušená kontrola stavu vozidla
550 cena s DPH 21%
 • Diagnostika vozidla
 • Měření kvality a stavu motorového oleje
 • Měření kvality a stavu brzdové kapaliny
 • Měření kvality a stavu chladící kapaliny
 • Test autobaterie diagnostikou
 • Test klimatizace
 • Kontrola pneumatik včetně tlaku
 • Kontrola osvětlení vnější a vnitřní
60 minut

Kompletní technická prohlídka

Důkladná kontrola stavu vozidla
990 cena s DPH 21%
 • ZÁKLADNÍ PROHLÍDKA a navíc ...
 • Kontrola brzdového systému (zvedák)
 • Stav tlumičů a pružin (zvedák)
 • Kontrola výfukové soustavy (zvedák)
 • Stav mechanických částí (zvedák)
 • Kontrola úniku kapalin (zvedák)
90 minut

STK aneb stanice technické kontroly

STK, jinými slovy stanice technické kontroly, je pojem známý téměř všem motoristům. Jde o technickou kontrolu motorového vozidla, které podléhá podmínkám, které stanovuje zákon. V těchto stanicích se provádí technická prohlídka různých druhů, avšak ta nejznámější je technická prohlídka silničních vozidel. Mezi další obvyklé služby pak patří i měření emisí, doplnění emisních údajů, ale také ověřování tachografů.

Technická prohlídka silničního vozidla je v naší republice ze zákona povinná, podléhají jí všechna silniční vozidla evidovaná v České republice a jsou opatřena registrační značkou (vyjma kategorie R)

Pro zajištění technické kontroly je zapotřebí sebou vzít velký technický průkaz!

Příprava na STK

Provádíme přípravu vozidel na STK, tak aby následná kontrola prošla bez závad. Pokud chcete odložit starost se zajištěním STK, můžeme vám s tím pomoci a vozidlo na STK připravit včetně následného zajištění. Vyhnete se jak čekání a nalezení možných závad, pro které kontrolou neprojdete. Nabízíme i zajištění STK bez přípravy, ale v tomto případě můžou být nalezené závady až na STK a bude nutné je odstranit a kontrolu opakovat. Protože veškeré úkony na STK jsou zpoplatněné, v případě opakované kontroly to budou další zbytečné investice.

Zajištění STK a Emise

U každého vozidla platí STK jen po určitou dobu a pokud máte nový osobní automobil, tak od první prohlídky musíte na další po čtyřech letech, následně každé dva roky. Platnost technické prohlídky trvá do data uvedeného ve vašem technickém průkazu nikoliv do konce měsíce, jak se většina motoristů domnívá. Proto doporučujeme si datum platnosti pravidelně kontrolovat a včas danou záležitost řešit s ohledem na případnou opravu, která zabere nějaký čas. Pracujeme s několik stanicemi technické kontroly abychom případnou poptávku uspokojili v co nejkratším čase.

Opakovaná prohlídka

Jde o následnou prohlídku v případě, kdy vozidlo neprošlo běžnou kontrolou a byly zjištěné závady, které vykázaly nezpůsobilost vozidla v provozu. Abychom se vyhnuli další opakované prohlídce, která je taktéž na STK zpoplatněná, nabízíme před samotnou kontrolou STK provedení přípravy vozidla, což je kompletní prohlídka vozidla, a tím předcházíme zbytečným komplikacím. Kdo si u nás objedná zajištění STK včetně přípravy a neshledáme žádné pochybnosti, pro které není možné přistoupit k zajištění STK, opakovanou prohlídku již neplatí.

Příprava a test vozidla na STK

Doporučujeme provést
600 cena s DPH 21%
 • Kontrola brzd
 • Kontrola tlumičů a pružin
 • Kontrola úniku oleje
 • Kontrola výfuka
 • Kontrola pneumatik včetně tlaku
 • Kontrola osvětlení vnější a vnitřní
60 minut

Prohlídka na STK se zajištěním

Poplatky technické stanice a zajištění
3.300 cena s DPH 21%
 • Zajištění v jeden den
 • Bezproblémové přistavení vozidla u nás
 • Vyzvednutí dle požadavku klienta
 • Standardní poplatky STK
 • Poplatek za zajištění
 • Výhodná nabídka oprav v případě závad
1 den

DOPORUČUJEME DALŠÍ SLUŽBY

Po registraci Vám bude připsán počáteční kredit 300 Kč!

Registrovaný klient získá u nás při každém nákupu určitý finanční bonus pro vytvoření si kreditní hodnoty na plánované či neplánované budoucí výdaje spojené s opravou vozidla, popřípadě s nákupem výbavy, nebo získání zvýhodněných nabídek.

Bezplatná výměna autoskel z pojištění

V případě nemožnosti provedení rychlé opravy formou scelení nabízíme výměnu autoskla jak z pojištění, tak i běžným způsobem, kdy přihlížíme k okolnostem dané situace klienta a najdeme nejvhodnější způsob.