MECHANICKÉ PRÁCE

OSOBNÍ | DODÁVKY

Rozumíme tomu, jak je auto dnes pro každého z nás nezbytným společníkem v každodenním životě. Víme, že každá nutná oprava, ať už plánovaná či nečekaná, může být pro motoristy značně nepříjemná. Právě proto jsme zde, aby jsme vám nabídli servisní služby pro všechny značky vozidel, s důrazem na rychlost, vysokou kvalitu a rozumnou cenu. 

Naším cílem je minimalizovat dobu, po kterou musíte být bez svého vozidla. S tímto záměrem se specializujeme na rychlý servis, kde mnohé opravy dokážeme provést na počkání nebo během jednoho dne. Snažíme se o to, aby byl termín opravy stanoven ihned, nebo v co nejkratším možném čase, abychom zbytečně neprodlužovali dobu, kdy je vaše vozidlo mimo provoz. 

U nás se můžete spolehnout na to, že vaše auto bude v dobrých rukou. Naše služby jsou zde, aby vám usnadnily život, ne aby vám přidělávaly starosti. 

NABÍDKA SERVISNÍCH SLUŽEB

Vyhledání závad a sestavení rozpočtu: 
Detailní diagnostika vozidla pro identifikaci všech možných problémů. 
Transparentní sestavení rozpočtu oprav, s přesným výčtem prací a nákladů. 

Diagnostika vozidla:  
Používáme nejnovější technologie pro rychlé a přesné diagnostikování problémů. 

Náhradní díly – značkové i cenově dostupné:
 
Nabízíme široký výběr originálních i alternativních náhradních dílů pro všechny značky vozidel. 

Mechanické práce na zdvihacím zařízení: 
Všechny opravy provádíme na profesionálním zdvihacím zařízení, což zaručuje nejvyšší standardy kvality. 

Technická pomoc a poradenství: 
K dispozici je odborné poradenství a technická podpora před, během i po dokončení servisních prací. 

Zajištění STK na Stanici Technické Kontroly: 
Zajistíme průběh technické kontroly a všechny potřebné administrativní úkony za vás. 

Přepisy v registru motorových vozidel: 
Pomůžeme s veškerou administrativou spojenou s přepisem vozidla. 

Náhradní vozidlo po dobu opravy: 
Pro zajištění vaší mobility nabízíme možnost využit náhradního vozidla po dobu opravy vašeho auta.

Rychlá výměna motorového oleje včetně filtru

Výměny provádíme do 1 hodiny

Výměna motorového oleje

Pravidelná výměna motorového oleje je klíčová pro udržení správné funkce a dlouhodobé životnosti motoru vašeho vozidla. Zvláště důležitá je tato údržba při koupi vozidla z druhé ruky, pokud nevíte nebo si nejste jistí, zda byl olej nedávno vyměněn. Odborníci často doporučují měnit motorový olej častěji, než je obvyklá doporučení výrobců, což může významně přispět k prodloužení životnosti motoru.

Investice do pravidelné výměny oleje je relativně malá ve srovnání s potenciálními náklady na opravy závad, které mohou vzniknout v důsledku zanedbání této údržby, nebo s náklady spojenými se zvýšenou spotřebou paliva v důsledku snížené účinnosti motoru.

Je však důležité neprodlužovat intervaly pro výměnu oleje nad rámec doporučení výrobce. Ignorování těchto doporučení může vést k poškození motoru, zvláště pokud nejste informováni o typu oleje, který je aktuálně použit v motoru. Běžně se doporučuje interval pro výměnu motorového oleje mezi 15 a 20 tisíci kilometry, ale je vždy dobré se řídit specifikacemi výrobce vašeho vozidla a podmínkami, ve kterých vozidlo provozujete. 

Kontrola brzd a výměna

Brzdový systém je zásadním prvkem zajišťujícím bezpečnost v automobilu, a jeho pravidelná kontrola by nikdy neměla být opomíjena. Aby bylo zajištěno správné fungování brzd, je nezbytné udržovat nejen mechanické součásti, jako jsou kotouče a brzdové desky, ale také brzdovou kapalinu, která hraje klíčovou roli v hydraulickém přenosu síly z pedálu brzdy na samotné brzdové mechanismy.

Brzdová kapalina má zásadní význam pro efektivitu celého brzdového systému, protože přenáší tlak z pedálu na brzdové mechanismy. V průběhu času dochází k jejímu stárnutí a absorbování vlhkosti z okolního prostředí, což vede ke snížení jejích výkonnostních vlastností. Tento proces snižuje její bod varu a může vést k tvorbě vzduchových bublin v brzdovém systému, což značně snižuje jeho účinnost a bezpečnost.

Z toho důvodu je doporučeno měnit brzdovou kapalinu pravidelně, nejlépe jednou za dva roky, aby se zajistilo, že bude vždy splňovat předepsané hodnoty a udrží tak potřebný tlak pro maximální účinnost brzd. Ignorování této údržby a překročení doporučeného intervalu pro výměnu může vést k významnému snížení brzdného výkonu, což může mít za následek zvýšené riziko nehod. Proto je důležité tuto složku brzdového systému neopomíjet a dbát na její pravidelnou výměnu.

Výfukové díly

Moderní automobily jsou vybaveny výfukovými systémy, které jsou navrženy jako sestava samostatně vyměnitelných dílů, což představuje významnou výhodu pro majitele vozidel. Díky tomu, že se v případě poškození nemusí vyměňovat celý výfukový systém, ale pouze poškozená část, dochází k výrazné úspoře nákladů na opravu.

Správná funkce výfukových dílů je klíčová nejen pro efektivní fungování motoru, ale také pro splnění legislativních a ekologických norem. Lambdasonda, umístěná na výfuku, hraje zásadní roli v tomto procesu. Jde o čidlo, které monitoruje složení výfukových plynů a zasílá tyto informace do řídící jednotky vozu. Na základě těchto údajů pak řídící jednotka upravuje směs paliva a vzduchu tak, aby bylo dosaženo optimálního spalování, což má přímý vliv na výkon motoru, spotřebu paliva a emise.

Rovněž je důležité zajistit, aby výfukový systém byl v dobrém stavu z hlediska hlučnosti a splnění předepsaných emisních limitů, které jsou klíčové při technických prohlídkách (STK). Poškozené nebo netěsnící části výfukového systému mohou vést k zvýšené hlučnosti vozidla a k nedostatečnému odvodu výfukových plynů, což může mít za následek selhání na STK z důvodu nesplnění emisních nebo hlukových limitů.

Proč zvolit právě nás

Naším cílem je zajistit trvalou spokojenost a péči o naše klienty. Proto jsme pro vás připravili moderní servisní programy, které zahrnují řadu výhod: 

Bezplatné prohlídky: Pravidelně kontrolujeme stav vašeho vozidla, abychom předešli případným problémům. 
Technická pomoc: Vždy, když to budete potřebovat, jsme tu, abychom vám poskytli odbornou podporu. 
Zapůjčení náhradního vozidla: Pro zajištění vaší mobility i během opravy vašeho auta. 

Když přijde na opravy, klíčové je pro nás transparentní a férové jednání:
 

Předem vás informujeme o rozsahu oprav a o konečné ceně, takže přesně víte, co očekávat, aniž byste se museli obávat skrytých poplatků.
Naše cenové kalkulace nejsou založeny na normohodinách, ale na reálném čase potřebném k provedení opravy, což vám šetří čas i peníze. Díky této metodě se vyhýbáme zbytečným prostojům a opravy jsou rychlejší a ekonomičtější. 

Naším přáním je, aby vaše zkušenost s naším servisem byla co nejlepší a aby vaše vozidlo bylo vždy ve špičkové kondici. Jsme zde pro vás, abychom se postarali o všechny vaše potřeby spojené s údržbou a opravami vašeho vozidla. 

DOPORUČUJEME DALŠÍ SLUŽBY

Po registraci Vám bude připsán počáteční kredit 300 Kč!

Registrovaný klient získá u nás při každém nákupu určitý finanční bonus pro vytvoření si kreditní hodnoty na plánované či neplánované budoucí výdaje spojené s opravou vozidla, popřípadě s nákupem výbavy, nebo získání zvýhodněných nabídek.

Bezplatná výměna autoskel z pojištění

V případě nemožnosti provedení rychlé opravy formou scelení nabízíme výměnu autoskla jak z pojištění, tak i běžným způsobem, kdy přihlížíme k okolnostem dané situace klienta a najdeme nejvhodnější způsob.